عذرخواهی

...میدونم اینجا رو هیچ وقت نمیخونی...

...اما از تو به خاطر اینکه شجاعت دوباره دیدنت رو نداشتم عذرخواهی میکنم...

... به خاطر اینکه شجاعت نه شنیدن رو نداشتم عذرخواهی میکنم...

 

/ 6 نظر / 37 بازدید
شهاب

می دونی اهمیت " نه گفتن " در روانشناسی خیلی مورد اهمیته در بحث خود شناسی و آنتولوژی هم همینطور [نیشخند]

مهیار

خواهش میکنم نیازی به عذرخواهی نیس[نیشخند]

زمزمه عشق

یاد بگیر هم نه بگویی و هم نه بشنوی اما همه چیزی به اندازش خوبه[گل]

امیر حسین

و این یعنی اینکه تو هم بالاخره گذشتی و عبور کردی؟

Aria Lonely

خوب کم کم قدم بردار از کم شروع کن بعد هم کم کم چیزهای یکه الان نتونستی رو خواهی تونست توان و جراتش خواهد اومد فقط اگه تصمیمی میگیری هر چی هست برات محترم باشه و پاش وایسا