خدایا

خدایا دلم خیلی برات تنگ شده... خدایا خودت گفتی که در سخت ترین لحظاتمون همیشه تو هستی...

اما خدایا قبول کن بدون اینکه تو روببینیم و یا آثارتو ....خیلی برامون سخته که آروم بگیریم..آخه خدایا خودت که ما رو بهتر میشناسی ...هر چی باشه خودت ما رو آفریدی... میدونی که خیلی حق نشناسیم..میدونی خیلی دل کوچیکیم .. میدونی ما آدم بشو نیستسم...

تو خودت بهتر از هر کسی میدونی که چی برامون خوبه و چی برامون عین سم...اما آخه خدایا ما که فهممون به شما نمیرسه ... پس حق بده گاهی به خطا بریم و نفهمیم چی کار داریم میکنیم....

خدایا فقط خودت میتونی این غم بزرگو از روی دلم برداری و باز حالمو مثل قبل خوب کنی ... باز هم مثل همیشه نزار به خطا برم...

البته میدونم که حواست بهم هست...نشونه هاشو این چند روز اخیر زیاد دیدم خدای من ... اگه توی راه درستی گام برنمیدارم...دستمو رها نکن...قول میدم زود آدم بشم و به راهی که صلاح ِ برم...

خدایا کمکم کن...

/ 5 نظر / 9 بازدید
مهیار

مطمئن باش دستت رو میگیره[گل]

مهدی

سلام چه ناامیدی!!!؟مگه چه اتفاقی افتاده!!؟دنیا که به آخر نرسیده این طور داری خودتو پرپر میکنی!!؟ آروم باش دختر !!!! برو یک خیام بخون تا بفهمی دنیا دست کیه ! هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت روزی که نیامدست و روزی که گذشت آدم باید این طور زندگی کنه !!!! گذشته مال گذشت ست!

اناردونه

ای بابا ول کن.. چرا اینقدر غمگینی شاد باش شاد زندگی کن یه روزحسرت می خوریا[چشمک]

منا

سلام ممنون که بهم سرزدی!منم غمگینم!!!!

منا

سلام ممنون که بهم سرزدی!منم غمگینم!!!!