توهم

اگه زبونم ُ بی اختیار گاز میگیرم...

حتما دلیلش اینه که تو داری با یکی راجع به من حرف میزنی...

...

اگه شب خوابت رو می بینم...

حتما به خاطر این هست که تو هم همون شب داری خواب منو میبینی ...

...

اگه همه ی اینا درسته اما من دارم زندگی خودم ُ ادامه میدم و تو هم ...

دلیلی نداره جز این که همه ی اینا جز توهمات من چیزی نبوده و نیستند...

/ 5 نظر / 15 بازدید
شهاب

من از آدمهای واقع بین خوشم میاد[نیشخند][چشمک]

دل شکسته نشانی باشد

و شایدم برای اینست که لذت خاطرات در همین توهمات باشد

تنها

دوستت دارم چون کودکان دبستانی زنگ ورزش را ------------------------- قشنگ نوشتی دوست من

شیما

تمام زندگی با همسن توهماتش قابل ادامه دادنه اگه نبودن و همه چیز رو فقط با واقعیات باید میدیدیم ادامه دادن سخت می شد