رمز من و راز منی نقطه ی آغاز منی ...

ای قبله ی من خاک در خانه ی تو

بی منت می مستم ز پیمانه ی تو

ای قبله ی من خاک در خانه ی تو

در دام توام بی زحمت دانه ی تو

تن خسته و بیمارم درمان منی

سوز شعر و آوازی در جان منی

ای تو هوای هر نفس عشق تو میورزم و بس

دل کنده ام از همه کس پناه من تویی و بس

تا در دل تو زنده ام از عالمی دل کنده ام

در خود رها گشتن خوش است در تو فنا گشتن خوش است

تویی تویی بهانه ام شاعر هر ترانه ام

شعله ی شوریدگی ام تویی تویی زبانه ام

تو زخمه ی ساز منی صدای آواز منی

رمز من و راز منی نقطه ی آغاز منی

بر جان من آتش بزن ای عشق من ای عشق من

باید تو باشی آتشم تا تن در این آتش کشم

من تو شوم تو قصه ها تا من بسوزاند مرا

بی مرگی از تو مردن است این معنی عشق من استپ . ن.١. ..این ترانه رو هایده خونده..واقعا که عجب صدایی داشته

پ . ن.٢...این بخشش رو خیلی دوست دارم...باید تو باشی آتشم تا تن در این آتش کشم...

/ 6 نظر / 50 بازدید
باران

به ایکس : فکر نکنم شما رو بشناسم...[سوال]

سپیده

به نظر منم هایده صدای خوبی داشته.این ترانه هم زیباست

دل شکسته نشانی باشد

سجده بر خاکت زدم بوسه بر دل زدی... بوسه بر خاکت زدم اتش به دل زدی... اتش بر خاکت زدم باران بر دلم باریدی

daniel

سلام آخره ساله یه سر به من بزنی خوشحال میشم [گل][گل]سال 90 پیشا پیش مبارک

شیدا

عاشقتم هایده